Team - coaching :

Alle team er satt sammen av ulike mennesker med ulike verdier og interesser.

For å få et godt og velfungerende team , trenger vi å se den enkeltes ressurser for på best mulig måte sikre at hver og en får de roller og oppgaver de mestrer og trives med.

Da er de den beste utgaven av seg selv, og dermed den beste ressurs for teamet.

Et godt   team trenger mennesker med

⭐️ulik bakgrunn

⭐️variert kunnskap og kompetanse

⭐️variert livserfaring.

Tillit

Engasjement

Ansvar

Motivasjon

 

 

💡 Noen liker å klekke ut nye ideer og skape endring

🤔 Andre liker å videreutvikle ideer , og jobbe med ting over tid 

✅ Så har vi de som holder orden og system , og sørger for at ting blir fulgt opp.

🤓 Andre er gode på kommunikasjon og strategier.

I et team trengs de alle sammen . For deres ulikheter er teamets styrke.

Ulikhetene  gir teamet variert og solid kompetanse, stor fleksibelitet og de ulike personer utfyller hverandre.

« Der alle tenker likt - tenker ingen særlig mye »

Det finnes metoder og skjemaer for å kartlegge og bygge opp team.

⭐️ Som coach vil jeg kunne hjelpe teamet til å se alle de muligheter og ressurser de har i teamet.

⭐️ De vil få veiledning i å finne og utvikle sine roller i teamet.

⭐️ De vil sammen finne felles mål, og fremgangsmåter. Dette vil styrke teamfølelsen.